Felanmälan av maskin

  Namn

  Adress

  Fakturaadress, om annan än ovan

  Kontakt

  Felbeskrivning

  Acceptera villkor

  Härmed accepterar jag att kostnaden för service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer att debiteras innehavaren/felanmälaren om:

  • Inget fel kan konstateras

  • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring

  • Produkten använts till annat än vad den är till för

  • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar

  • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor

  • Ej garanti enligt gällande lagstiftning

  • OBS, kvitto måste visas upp vid reparationstillfälle

  Förhandsgranskning

  Personlig information  Fakturaadress  Maskin

  Inköpsdatum

  Serienummer

  Produktnummer

  Felbeskrivning

   Anmälare

   Verksamhet

   Adress till maskin

   Fakturaadress

   Felbeskrivning

   Acceptera villkor

   Härmed accepterar jag att kostnaden för service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer att debiteras fakturamottagaren/innehavaren/felanmälaren om:

   • Inget fel kan konstateras

   • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring

   • Produkten använts till annat än vad den är till för

   • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar

   • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor

   • Ej garanti enligt gällande lagstiftning

   Förhandsgranskning

   Personlig information   Fakturaadress   Maskin

   Inköpsdatum

   Serienummer

   Produktnummer

   Verksamhet

   Felbeskrivning

   Vitvaruservice kostar 1675:- inkl moms, då ingår en timmes arbete samt resan inom 30 km ifrån Partille där vi utgår. Övrig tid, eventuella reservdelar samt extra km-debitering (19:-/km ink moms)  tillkommer.

   Rut-avdrag kan nyttjas om så önskas, då blir första debiteringen 1181:- istället (50% avdrag på arbetskostnaden dras av)

   Värmepumpsservice kostar 2170:- inkl moms, då ingår en timmes arbete samt resan inom 30 km ifrån Partille där vi utgår. Övrig tid, eventuella reservdelar samt extra km-debitering (19:-/km ink moms)  tillkommer.

   Rot-avdrag kan nyttjas vid en reparation där reservdelar bytes eller vid en nyinstallation av en värmeanläggning (30% av arbetskostnaden dras av). Rot-avdrag täcker ej underhåll såsom årlig service, filterbyte etc.