Felanmälan av maskin

Namn

Adress
Fakturaadress, om annan än ovan

Kontakt

Felbeskrivning

Acceptera villkor

Härmed accepterar jag att kostnaden för service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer att debiteras innehavaren/felanmälaren om:

 • Inget fel kan konstateras
 • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring
 • Produkten använts till annat än vad den är till för
 • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar
 • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor
 • Ej garanti enligt gällande lagstiftning
 • OBS, kvitto måste visas upp vid reparationstillfälle

Förhandsgranskning

Personlig informationFakturaadressMaskin

Inköpsdatum

Serienummer

Produktnummer

Felbeskrivning

Anmälare

Verksamhet
Adress till maskin

Fakturaadress

Felbeskrivning

Acceptera villkor

Härmed accepterar jag att kostnaden för service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer att debiteras fakturamottagaren/innehavaren/felanmälaren om:

 • Inget fel kan konstateras
 • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring
 • Produkten använts till annat än vad den är till för
 • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar
 • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor
 • Ej garanti enligt gällande lagstiftning

Förhandsgranskning

Personlig informationFakturaadressMaskin

Inköpsdatum

Serienummer

Produktnummer

Verksamhet

Felbeskrivning