Felanmälan av maskin

Namn

Adress
Fakturaadress, om annan än ovan

Kontakt

Felbeskrivning

Acceptera villkor

Härmed accepterar jag att kostnaden för service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer att debiteras innehavaren/felanmälaren om:

 • Inget fel kan konstateras
 • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring
 • Produkten använts till annat än vad den är till för
 • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar
 • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor
 • Ej garanti enligt gällande lagstiftning
 • OBS, kvitto måste visas upp vid reparationstillfälle

Förhandsgranskning

Personlig informationFakturaadressMaskin

Inköpsdatum

Serienummer

Produktnummer

Felbeskrivning

Anmälare

Verksamhet
Adress till maskin

Fakturaadress

Felbeskrivning

Acceptera villkor

Härmed accepterar jag att kostnaden för service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer att debiteras fakturamottagaren/innehavaren/felanmälaren om:

 • Inget fel kan konstateras
 • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring
 • Produkten använts till annat än vad den är till för
 • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar
 • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor
 • Ej garanti enligt gällande lagstiftning

Förhandsgranskning

Personlig informationFakturaadressMaskin

Inköpsdatum

Serienummer

Produktnummer

Verksamhet

Felbeskrivning

Vitvaruservice kostar 1675:- inkl moms, då ingår en timmes arbete samt resan inom 30 km ifrån Partille där vi utgår. Övrig tid, eventuella reservdelar samt extra km-debitering (19:-/km ink moms)  tillkommer.

Rut-avdrag kan nyttjas om så önskas, då blir första debiteringen 1181:- istället (50% avdrag på arbetskostnaden dras av)

 

Värmepumpsservice kostar 2125:- inkl moms, då ingår en timmes arbete samt resan inom 30 km ifrån Partille där vi utgår. Övrig tid, eventuella reservdelar samt extra km-debitering (19:-/km ink moms)  tillkommer.

Rot-avdrag kan nyttjas vid en reparation där reservdelar bytes eller vid en nyinstallation av en värmeanläggning (30% av arbetskostnaden dras av). Rot-avdrag täcker ej underhåll såsom årlig service, filterbyte etc.